WE CARE FOR SOCIETY
ด้วยความมุ่งหวังที่อยากจะเห็น
สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น เราจึงมี
นโยบายให้การสนับสนุนเว็บไซต์
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอก
ชนที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
OUR HOSTING PLANS
 รูปแบบโฮสที่เราเปิดให้บริการ
 มีดังนี้

  Beginner Plan   125 MB
  Basic Plan        150 MB
  Standard Plan  100 MB
  Advance Plan 1200 MB
  Extra Plan      1300 MB
  Ultra Plan        500 MB
  Max!! Plan          11 GB

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

การเช็คอีเมล์ด้วยโปรแกรม Outlook Express
 


1. เปิดโปรแกรม Outlook Express จากนั้นให้เลือกเมนู Tools > Accounts จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

2. กดปุ่ม Add แล้วเลือกแถบ mail จะแสดงหน้าจอดังรูป ให้กรอกชื่อหรือ Email ของคุณ


3. หลังจากนั้นให้กดปุ่ม Next จะแสดงหน้าจอดังรูป ให้ป้อน Email ของคุณ


4. จากนั้นให้กดปุ่ม Next จะแสดงหน้าจอดังรูป ให้ป้อน mail.ชื่อโดเมนของคุณ


5. จากนั้นให้กดปุ่ม Next จะแสดงหน้าจอดังรูป โดยให้กรอก Email และ Password ของคุณ


6. หลังจากนั้นให้กดปุ่ม Next อีกครั้งและกดปุ่ม finish ตามลำดับ ก็เป็นอันเสร็จการติดตั้งอีเมล์ของคุณ

7. ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากติดตั้งอีเมล์ของคุณเสร็จแล้ว ให้เลือกเมนู Tools > Accounts > Properties
แล้วเลือกที่แถบ Servers โดยให้คุณติ๊กเครื่องหมายถูกที่หน้าช่อง My server requires authentication


 

...top...
...back...