WE CARE FOR SOCIETY
ด้วยความมุ่งหวังที่อยากจะเห็น
สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น เราจึงมี
นโยบายให้การสนับสนุนเว็บไซต์
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอก
ชนที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
OUR HOSTING PLANS
 รูปแบบโฮสที่เราเปิดให้บริการ
 มีดังนี้

  Beginner Plan   125 MB
  Basic Plan        150 MB
  Standard Plan  100 MB
  Advance Plan 1200 MB
  Extra Plan      1300 MB
  Ultra Plan        500 MB
  Max!! Plan          11 GB

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กต้องการ Branded Server?
DELL(TM) PowerEdge(TM)

คลิ๊กอ่านรายละเอียดได้ที่นี่


Unix Host
โฮสราคาประหยัด
สำหรับเวบที่เน้นการใช้
งาน PHP และ MySQL

คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

การอัพโหลดไฟล์ขึ้นเว็บด้วย Internet Explorer
 

1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer แล้วพิมพ์ ftp.ชื่อโดเมนของคุณ.com ที่ช่อง Address


2. หลังจากนั้นระบบจะถาม Password เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Log on


3. การอัพโหลดหรือการก๊อบปี้ไฟล์ของเว็บเพจลงในเซิร์ฟเวอร์ ให้คุณลากไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (ไฟล์ในวงกลมสีแดง) เข้ามาวางในหน้าต่าง File upload ได้ทันที (Drag & Drop)


4. เมื่ออัพโหลดเสร็จ ไฟล์นั้นก็จะมาปรากฏอยู่ในหน้าต่างของ File upload (ไฟล์ในวงกลมสีแดง) ส่วนระยะเวลาที่ใช้ในการอัพโหลดขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์และความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่คุณใช้

ข้อแนะนำ:

  1. การอัพโหลดสามารถทำได้ครั้งละหลายๆ ไฟล์พร้อมกัน
  2. ไฟล์ของเว็บทั้งหมดจะต้องอัพโหลดไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อ www เท่านั้น
  3. สามารถสร้างโฟลเดอร์ได้โดยการคลิกขวาแล้วเลือก New > Folder
  4. บางบริษัท, เน็ตมหาวิทยาลัย, เน็ตคาเฟ่ อาจบล๊อกการใช้งานนี้
  5. หากอัพโหลดไฟล์ใหญ่ให้ใช้โปรแกรมสำหรับอัพโหลด เช่น ws_ftp ช่วย


...top...

...back...